ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Συγκρότημα  τριών εκκλησιών που ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Β΄ Κομνηνό (1118-1143) και τη σύζυγό του Ειρήνη. Η νότια εκκλησία ήταν αφιερωμένη στο Παντοκράτορα Χριστό, η βόρεια στην Παναγία Ελεούσα και το παρεκκλήσιο  ανάμεσά τους στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Ο Σαμψών και οι Φιλισταίοι. Σπάραγμα από το δάπεδο της εκκλησίας Παντοκράτορος Χριστού, της νότιας εκκλησίας της Μονής.

ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Περιεχόμενα :

  • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ

 Download PDF...Σελίδες 11...Πατήστε εδώ... 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ THOMAS MATHEWS...Πατήστε εδώ...