ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Εθνική Βιβλιοθήκη Παρισίου. Μικρογραφία από το "Αντιδοτάριον" του Ιατρού Νικολάου Μυρεψού (1339).

Ο ΞΕΝΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Περιεχόμενα :

  • ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΝ 12ο ΑΙΩΝΑ
  • ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΟΠΩΣ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΙΩΑΝΝΗ Β' ΚΟΜΝΗΝΟ ΚΑΙ ΔΙΕΣΩΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟ

Download PDF...Σελιδες 7...Πατήστε εδώ...