ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

1931-1938. Εργασίες αποκάλυψης ψηφιδωτών στην Αγία Σοφία από το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών.

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Περιεχόμενα :

  • ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
  • ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΓΕΙΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ)
  • ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΩΟ
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ.  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ : "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ", ΕΚΔΟΣΗ 1851

Download PDF...Συνοπτική Ιστορία...Σελίδες 37...Πατήστε εδώ...
Download PDF...Περιήγηση στο Πρόσγειο...Σελίδες 51...Πατήστε εδώ...
Download PDF...Περιήγηση στο Υπερώο...Σελίδες 34...Πατήστε εδώ...
Download PDF...Περιγραφή του Ναού από τον Β.Σκαρλάτο...Σελίδες 57...Πατήστε εδώ...

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ THOMAS MATHEWS...Πατήστε εδώ...